Studium / Studies

2015 - 2018: Akademie výtvarných umění, ateliér Kresby Jiří Petrboka a Petr Vaňouse

2017 - Korean National University of the Art, ateliér Yu Hyun Mi a Park Sung Won

2012 - 2015: Akademie výtvarných umění, ateliér Malba IV.  Martina Mainera


Výstavy / Exhibitions

2023:

TAROT: skupinová výstava, Bold Gallery, kurátor: Radek Wohlmuth, Praha

ÚHEL POHLEDU: výstava s Josefem Mladějovským, Galerie U Betlémské kaple, kurátor: Petr Vaňous, Praha

WEST POINT 2023: skupinová výstava, Galerie města Plzně, kurátor: Radek Wohlmuth, Plzeˇň

2022:

SILKSCREEN BLUES: skupinová výstava, Galerie Hollar, Praha

WHAT A HEARTFELT SYMPHONY THIS WHOLE EXPERIENCE IS: samostatná výstava, Galerie Nola, Náchod

WEST POINT: skupinová výstava, Galerie U Bílého jednorožce, kurátor: Radek Wohlmuth, Klatovy

2021:

MÉGETHOS 23: skupinová výstava, HYB4, kurátorka: Karolína Juřicová, Praha

ZABIJEŠ: skupinová výstava, HYB4, Praha

TA MALBA: skupinová výstava, Trafo Gallery, kurátor: Petr Vaňous, Praha

2020:

PILLOW TALKS: samostatná výstava, Galerie Vyšehrad, kurátor: Petr Vaňous, Praha

2019:

I MISSED YOU LAST NIGHT: jako host Soyoung Bae, JednaDvaTři Gallery, kurátotka: Edita Štrajtová, Praha

CO BUDE DÁL?: světelná instalace, Revue Prostor, Praha

FIGURAMA 19: 220 FIGUR AVU výstava, u příležitosti 220-ti let Akademie výtvarných umění v Praze, HYB4, kurátor: Tomáš Vejdovský, Praha 

KRÁTKÁ HISTORIE LIDSTVA , cetky, lesk a hravost: samostatná výstava, galerie Holešovická Šachta, Praha

2018:

BASEMENT SEASON: skupinová výstava, Galerie HYB4, kurátor: Filip Kazda, Praha

SUPERPOZICE: samostatná výstava, Pop Up Gallery Pragrovka, kurátor: Petr Vaňous, Praha

FUTURE READY: skupinová výstava, Kampus Hybernská, kurátorka: Daniela Kramerová, Praha

JINÉ MÍSTO: výstava diplomových prací, Akademie výtvarných umění v Praze, kurátorská dvojce: Maria Topolčanská a Tomáš Pospiszyl, Praha

Icon_Me_Vozniak: skupinová performance, Muzeum Kampa, Praha

SOKOLOVSKÝ ZÁZRAK: ateliérová výstava, kostel sv. Antonína Paduánského, kurátor: Petr Vaňous, Sokolov

2017:

SICK!: samostatná výstava, B12 gallery, Seoul - Korejská Republika

6. návštěva sbírky manželů Zemanových: skupinová výstava, Galerie Sladovna - Žatec

2016:

REINKARNACE: skupinová výstava, Marienbad Film Festival, Mariánské lázně

TIME!: performance, Berlín - Německo

38 MILIÓNŮ ÚDERŮ: samostatná výstava, JednaDvaTři Gallery, kurátorka: Edita Štrajtová Praha

PAVILON 34: skupinová výstava, Galerie První patro, kurátor: Petr Vaňous, Praha

2015:

POKOJE 4x4: výstava s Gabrielou Slaninkovou, Kristinou Láníkovou, Adrianou Sarnovou, Andreou Lédlovou, Praha

TY VĚCI!: výstava s Kateřinou Holou, GAVU, Praha

ČERNÝ KONĚ: Nejmladší česká malba, skupinová výstava, Adam Gallery, Brno

VIA YOUNG ART: ateliérová výstava, Via Art Gallery, Praha

PRVNÍ VÝSTAVA: ateliérová výstava, Galerie Hlavního města Prahy

NEZAPOMEŇ: ateliérová výstava, Sladovna Žatec

2013:

CAMP: skupinová výstava, FLU Gallery, Novi Sad - Srbsko

SPOJENÍ: výstava s Kateřinou Holou, Kolowratský palác, Praha

2012:

PÍSEČNÁ ŽENA: skupinová výstava, Galerie města Takasaki - Japonsko 

2015 - 2018: Academy of Fine Arts in Prague, Drawing Studio of Jiří Petrbok and Petr Vaňous

2017 - Korean National University of the Art, Studio of You Hyun Mi and Park Sung Won

2012 - 2015: Academy of Fine Arts in Prague, Painting Studio of Martin Mainer2023:

TAROT: group exhibition, Bold Gallery, curator: Radek Wohlmuth, Prague

ÚHEL POHLEDU: exhibition with Josef Mladějovský, Galerie U Betlémské kaple, curator: Petr Vaňous, Prague

WEST POINT 2023: group exhibition, Galerie města Plzně, curator: Radek Wohlmuth, Pilsen

2022:

SILKSCREEN BLUES: group exhibition, Hollar gallery, Prague

WHAT A HEARTFELT SYMPHONY THIS WHOLE EXPERIENCE IS: solo exhibition, Nola gallery, Náchod

WEST POINT: group exhibition, Galerie U Bílého jednorožce, curator: Radek Wohlmuth, Klatovy

2021:

MÉGETHOS 23: group exhibition, HYB4, curator: Karolína Juřicová, Prague

ZABIJEŠ: , group exhibition, HYB4, Prague

TA MALBA: group exhibition, Trafo Gallery, curator: Petr Vaňous, Prague

2020:

PILLOW TALKS: solo exhibition, Galerie Vyšehrad, curator: Petr Vaňous, Prague

2019:

I MISSED YOU LAST NIGHT: as a guest of Soyoung Bae, JednaDvaTři Gallery, curator: Edita Štrajtová, Prague

CO BUDE DÁL?: light installation, Revue Prostor, Prague 

FIGURAMA 19: 220 figural drawings of Academy of Fine Arts 220-anniversary celebration, HYB4, curator: Tomáš Vejdovský Prague

A BRIEF HISTORY OF HUMANKIND - trinkets, gloss, and playfulness: Holešovická Šachta Gallery, Prague

2018:

BASEMENT SEASON: group exhibition, Galerie HYB4, curator: Filip Kazda, Prague

SUPERPOSITION: solo exhibition, Pop Up Gallery Pragrovka, curator: Petr Vaňous, Prague

FUTURE READY: group exhibition, Kampus Hybernská, curator: Daniela Kramerová, Prague

ANOTHER PLACE: diploma exhibition, Academy of Fine Arts in Prague, curator duo: Maria Topolčanská and Tomáš Pospiszyl, Prague

Icon_Me_Vozniak: performance, Muzeum Kampa, Prague

MIRACLE OF SOKOLOV: studio exhibition, church of st. Antonio Padua, curator: Petr Vaňous, Sokolov - Czech Republic

2017:

SICK!: solo exhibition, B12 gallery, Seoul - Republic of Korea

6th VISIT OF ZEMAN'S COLLECTION: group exhibition, Sladovna Gallery, Žatec - Czech Republic

2016:

REINCARNATION: group exhibition, Marienbad Film Festival, Marienbad - Czech Republic

TIME!: performance, Berlin - Germany

38 MILLION HITS: solo exhibition, JednaDvaTři Gallery, Prague

PAVILION 34: group exhibition, Galerie První patro, curator: Petr Vaňous, Prague

2015:

ROOMS 4x4: an exhibition with Gabriela Slaninková, Kristina Láníková, Adriana Sarnová, Andrea Lédlová, Prague

THINGS: an exhibition with Kateřina Holá, GAVU, Prague

BLACK HORSES - The youngest Czech paintings: group exhibition, Adam Gallery, Brno - Czech Republic

VIA YOUNG ART: studio exhibition, Via Art Gallery, Prague

THE FIRST EXHIBITION: studio exhibition, City Gallery - Prague

DON'T FORGET: studio exhibition, Sladovna Gallery, Žatec - Czech Republic

2013:

CAMP: group exhibition, FLU Gallery, Novi Sad - Serbia

SPOJENÍ: exhibition with Kateřina Holá, Kolowrat Palace, Prague

2012:

SAND WOMAN: group exhibition, City Gallery - Takasaki, Japan

Ostatní:

2023:

PO(AVU): podcast

2022:

Umělecká residence Telegraph, Olomouc

Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 


Others:

2023:

PO(AVU): Podcast

2022:

AIR: Telegraph, Olomouc

International silkscreen symposium Ostrava