Studium / Studies

2015 - 2018: Akademie výtvarných umění, ateliér Kresby Jiří Petrboka a Petr Vaňouse

2017 - Korean National University of the Art, ateliér Yu Hyun Mi a Park Sung Won

2012 - 2015: Akademie výtvarných umění, ateliér Malba IV.  Martina Mainera


Výstavy / Exhibitions

2020:

- PILLOW TALKS, samostatná výstava, Galerie Vyšehrad, Praha

2019:

- I MISSED YOU LAST NIGHT, jako host Soyoung Bae, JednaDvaTři Gallery, Praha

- CO BUDE DÁL?, světelná instalace, Revue Prostor, Praha

- FIGURAMA 19, 220 FIGUR AVU výstava, u příležitosti 220-ti let Akademie výtvarných umění v Praze, HYB4, Praha 

- KRÁTKÁ HISTORIE LIDSTVA , cetky, lesk a hravost, samostatná výstava, galerie Holešovická Šachta, Praha

2018:

- BASEMENT SEASON, výstava s Vojtěchem Míčou, Matoušem Hášou, Ondřejem Filípkem, Petrem Pelzmannem, Ester Paraskovou a Davidem Turečkem, Galerie HYB4, Praha

- SUPERPOZICE, samostatná výstava, Pop Up Gallery Pragrovka, kurátor: Petr Vaňous, Praha

- FUTURE READY, skupinová výstava, Kampus Hybernská, kurátorka: Daniela Kramerová, Praha

- JINÉ MÍSTO, výstava diplomových prací, Akademie výtvarných umění v Praze, kurátorská dvojce: Maria Topolčanská a Tomáš Pospiszyl, Praha

- Icon_Me_Vozniak, skupinová performance, Muzeum Kampa, Praha

- SOKOLOVSKÝ ZÁZRAK, ateliérová výstava, kostel sv. Antonína Paduánského, kurátor: Petr Vaňous, Sokolov

2017:

- SICK!, samostatná výstava, B12 gallery, Seoul - Korejská Republika

- 6. návštěva sbírky manželů Zemanových, skupinová výstava, Galerie Sladovna - Žatec

2016:

- REINKARNACE, skupinová výstava, Marienbad Film Festival, Mariánské lázně

- TIME!, performance, Berlín - Německo

- 38 MILIÓNŮ ÚDERŮ, samostatná výstava, JednaDvaTři Gallery, Praha

- PAVILON 34, skupinová výstava, Galerie První patro, kurátor: Petr Vaňous, Praha

2015:

- POKOJE 4x4, výstava s Gabrielou Slaninkovou, Kristinou Láníkovou, Adrianou Sarnovou, Andreou Lédlovou, Praha

- TY VĚCI!, výstava s Kateřinou Holou, GAVU, Praha

- ČERNÝ KONĚ - Nejmladší česká malba, skupinová výstava, Adam Gallery, Brno

- VIA YOUNG ART, ateliérová výstava, Via Art Gallery, Praha

- PRVNÍ VÝSTAVA, ateliérová výstava, Galerie Hlavního města Prahy

- NEZAPOMEŇ, ateliérová výstava, Sladovna Žatec

2013:

- CAMP, skupinová výstava, FLU Gallery, Novi Sad - Srbsko

- SPOJENÍ, výstava s Kateřinou Holou, Kolowratský palác, Praha

2012:

- PÍSEČNÁ ŽENA, skupinová výstava, Galerie města Takasaki - Japonsko 

2015 - 2018: Academy of Fine Arts in Prague, Drawing Studio of Jiří Petrbok and Petr Vaňous

2017 - Korean National University of the Art, Studio of You Hyun Mi and Park Sung Won

2012 - 2015: Academy of Fine Arts in Prague, Painting Studio of Martin Mainer


 

2020:

- PILLOW TALKS, solo exhibition, Galerie Vyšehrad, Prague

2019:

- I MISSED YOU LAST NIGHT, as a guest of Soyoung Bae, JednaDvaTři Gallery, Prague

- CO BUDE DÁL?, light installation, Revue Prostor, Prague 

- FIGURAMA 19, 220 figural drawings of Academy of Fine Arts 220 anniversary celebration, HYB4, Prague

- A BRIEF HISTORY OF HUMAN KIND - trinkets, gloss and playfulness, Holešovická Šachta Gallery, Prague

2018:

- BASEMENT SEASON, exhibition with Vojtěch Míča, Matouš Háša, Ondřej Filípek, Petr Pelzmann, Ester Parasková and David Tureček, Galerie HYB4, Prague

- SUPERPOZICE, solo exhibition, Pop Up Gallery Pragrovka, curator: Petr Vaňous, Prague

- FUTURE READY, group exhibition, Kampus Hybernská, curator: Daniela Kramerová, Prague

- ANOTHER PLACE, diploma exhibition, Academy of Fine Arts in Prague, curator duo: Maria Topolčanská and Tomáš Pospiszyl, Prague

- Icon_Me_Vozniak, performance, Muzeum Kampa, Prague

- MIRACLE OF SOKOLOC, studio exhibition, church of st. Antonio Padua, curator: Petr Vaňous, Sokolov - Czech Republic

2017:

- SICK!, solo exhibition, B12 gallery, Seoul - Republic of Korea

- 6th VISIT OF ZEMAN'S COLLECTION, group exhibition, Sladovna Gallery, Žatec - Czech Republic

2016:

- REINCARNATION, group exhibition, Marienbad Film Festival, Marienbad - Czech Republic

-TIME!, performance, Berlin - Germany

- 38 MILLIONS HITS, solo exhibition, JednaDvaTři Gallery, Prague

-PAVILON 34, group exhibition, Galerie První patro, curator: Petr Vaňous, Prague

2015:

- ROOMS 4x4, exhibition with Gabriela Slaninková, Kristina Láníková, Adriana Sarnová, Andrea Lédlová, Prague

- THINGS, exhibition with Kateřina Holá, GAVU, Prague

- BLACK HORSES - The youngest Czech paintings, group exhibition, Adam Gallery, Brno - Czech Republic

-VIA YOUNG ART, studio exhibition, Via Art Gallery, Prague

- THE FIRST EXHIBITION, studio exhibition, City Gallery - Prague

- DON'T FORGET, studio exhibition, Sladovna Gallery, Žatec - Czech Republic

2013:

- CAMP, group exhibition, FLU Gallery, Novi Sad - Serbia

- SPOJENÍ, exhibition with Kateřina Holá, Kolowrat Palace, Prague

2012:

- SAND WOMAN, group exhibition, City Gallery - Takasaki, Japan